EP Audyt Elżbieta Pudło

Oferujemy badanie sprawozdań finansowych, doradztwo transakcyjne, audyt środków unijnych, badanie planów połączenia i podziału

O nas

Doświadczenie i zaufanie

EP Audyt Elżbieta Pudło jest firmą audytorską świadczącą profesjonalne usługi na najwyższym poziomie w zakresie audytu, szeroko rozumianej rachunkowości oraz doradztwa gospodarczego dla podmiotów gospodarczych.

Naszą działalność opieramy na kadrze o najwyższych kwalifikacjach i szerokim doświadczeniu zawodowym zdobytym w trakcie wieloletniej pracy dla wielu wymagających klientów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy. 

EP Audyt Elżbieta Pudło
EP Audyt Elżbieta Pudło

Właścicielem firmy EP Audyt jest Elżbieta Pudło. Absolwentka Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie oraz studiów menedżerskich executive MBA (dyplom Master of Business Administration – GFKM Gdańsk i Graduate School w Nicei). Zawód biegłego rewidenta wykonuje od 2003 r. Posiada certyfikat ze znajomości zagadnień z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Wykładowca z dziedziny rachunkowości i rewizji finansowej, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Międzynarodowych Standardów Badania (MSB). Bierze aktywyny udział w pracach samorządów zawodowyych biegłych rewidentów oraz księgowych. Obecnie pełni funkcję sekretarza w Regionalnej Radzie PIBR w Rzeszowie. Kontroler Krajowej Komisji Nadzoru PIBR oraz egzaminator Komisji Egzaminacyjnej PIBR przy egzaminach dla kandydatów na biegłych rewidentów. Autorka artykułów z zakresu prawa bilansowego i rewizji finansowej m. in. w Pulsie Biznesu, Rzeczpospolitej i miesięczniku "Rachunkowość".

Nasze usługi

Badanie sprawozdań finansowych

Weryfikacja rocznego sprawozdania oraz praktyczne rekomendacje dla firmy.

Doradztwo transakcyjne

Przygotowanie analiz i raportów, które wspierają rozwój firmy.

Audyt środków unijnych

Badanie wiarygodności danych liczbowych i opisowych.

Badanie planów przekształcenia, połączenia i podziału

Niezależna ocena i analiza planowanych przedsięwzięć.

Doradztwo podatkowe

Weryfikacja deklaracji oraz kalkulacji podatkowych.

Szkolenia

Wiedza teoretyczna w praktycznym zastosowaniu w firmie.

Kontakt

EP Audyt Elżbieta Pudło
NIP: 684-109-01-63

ul. Lwowska 42
38-400 Krosno

Korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.

OK